Perubahan Blog Askar Wataniah IPTKL

Sebagai memudahkan proses penyampaian maklumat kepada seluruh anggota Askar Wataniah Institut Perguruan Teknik, pihak jawatan kuasa telah menukar alamat baru iaitu :

wataniahiptkl.wordpress.com    (sila klik)

Ini adalah sebagai satu usaha kepada seluruh  pengguna mengingati alamat blog dan juga lebih mudah dicari melalui enjin pencari maklumat..

Pengguna juga boleh terus klik di link yang telah diesidakan di kanan blog..

Sekian terima kasih,

Berkorban Demi Kecemerlangan

Gagah dan Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: