Pergerakan Anggota AW IPTKL Ke Kem Tahunan

Jawatankuasa Pasukan Askar Wataniah akan memberitahu proses pergerakan anggota ke Kem Tahunan dalam masa yang akan diberitahu kelak. Perbincangan akan dijalankan kerana pada masa tarikh Latihan Kem Tahuan yang dinyatakan oleh pihak rejimen iaitu pada 12 November 2008 merupakan masih lagi di dalam waktu kelas..

Maklumat akan diberitahu dari semasa ke semasa..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: